Zerowy ślad węglowy producentów żywności – czy to jest możliwe?

Zerowy ślad węglowy jest konsekwencja spełnienia przez firmę wymagań neutralności emisyjnej. Zrównoważona produkcja to realna korzyść dla środowiska oraz konsumentów.

Według różnych międzynarodowych raportów, produkcja żywności odpowiada za jedną czwartą wszystkich emisji gazów cieplarnianych, przyczyniając się do globalnego ocieplenia. Producenci żywności mogą zmienić postrzeganie swojej branży jeśli rozpoczną analizę śladu węglowego.

W przypadku firm z branży spożywczej kluczowym elementem skutecznego obniżania śladu węglowego jest uwzględnianie redukcji emisji dwutlenku węgla w jej łańcuchach dostaw. To właśnie łańcuchy dostaw w znacznym stopniu przyczyniają się do śladu węglowego firmy, przewyższając kilkukrotnie emisje operacyjne organizacji. Bez wątpienia, by konkurować na ryku należy analizować, obliczać ślad węglowy i na tej podstawie optymalizować procesy, zwiększać konkurencyjność, budować zrównoważoną przyszłość.

Rozpocznij z JARS S.A. analizę śladu węglowego swojej firmy 🤝

#ŚladWęglowy #JARS