Zgłoszenie instalacji niewymagającej zgłoszenia

Zgłoszenie instalacji niewymagającej zgłoszeniaFirma JARS S.A. oferuje profesjonalne usługi w zakresie przygotowywania zgłoszeń instalacji niewymagających uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

W myśl obowiązujących przepisów prawnych eksploatacja instalacji emitującej do powietrza zanieczyszczenia gazowe lub pyłowe wymaga uzyskania pozwolenia. Wyjątek stanowią instalacje, które ze względu na rodzaj i niewielką skalę oddziaływania zostały zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia i wymagają jedynie zgłoszenia organowi ochrony środowiska.

Wykaz instalacji wymagających zgłoszenia został ogłoszony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130 poz. 880).

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać informacje wyszczególnione w art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130 poz. 880),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881),
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013.1232).

Zapraszamy Państwa do pobrania najnowszego Katalogu Sektorowego JARS dla obszaru Środowiska

Pobierz broszurę