Zmiana na stanowisku prezesa JARS S.A.

Rada Nadzorcza JARS S.A. na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2021 r. podjęła decyzję o powołaniu z dniem 17 czerwca br. Bogdana Szyca na stanowisko Prezesa Zarządu JARS S.A. Tym samym Bogdan Szyc przejmuje odpowiedzialność za działania GBA Group w Polsce.

Bogdan Szyc posiada ponad 25-letnie doświadczenie w budowaniu wartości jednostek biznesowych i firm działających w sektorze badań, inspekcji i certyfikacji, jak również w sektorze B2B i energetycznym. Kompetencje, jakie wnosi do spółki są kluczowe z punktu widzenia wzmacniania JARS S.A. na pozycji lidera polskiego rynku badań laboratoryjnych. 

W latach 2016-2019 Bogdan Szyc pełnił funkcję Prezesa Zarządu w J.S. Hamilton Poland. Wcześniej, przez 6 lat pracował jako Country Industry Director Oil, Gas & Chemicals w SGS Polska.

Jako zarządzający polskimi oddziałami międzynarodowych firm wnosi do Grupy GBA kluczową wiedzę.

Bogdan Szyc zastąpił na stanowisku Ryszarda Klimczuka, współzałożyciela i wieloletniego Prezesa JARS S.A. Zmiana jest następstwem wejścia JARS S.A. do GBA Group.

W związku z powyższym chcielibyśmy złożyć ogromne podziękowania Ryszardowi Klimczukowi. To dzięki konsekwentnej realizacji jego wizji, JARS S.A. osiągnął wiodącą pozycję na polskim rynku badań laboratoryjnych.

……

JARS S.A. Member of GBA Group jest kluczową częścią grupy GBA. Dynamicznie rosnącym liderem na polskim i europejskim rynku usług laboratoryjnych w obszarze żywności, środowiska i kosmetyków.

Obserwuj profil firmowy JARS S.A. na LinkedIn.