Znakowanie

Wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności niesie ze sobą potrzebę weryfikacji dotychczasowego sposobu znakowania artykułów spożywczych.

W związku z aktualnymi wymogami prawnymi na zlecenie klientów dokonujemy:

  • Weryfikację oraz opracowanie etykiet (merytoryczne i graficzne) dla branży spożywczej;
  • Opracowanie tabeli wartości odżywczej (na rynek UE i USA);
  • Opracowanie ekspertyz dotyczących znakowania (wymaganych m. in. przez sieci handlowe).

JARS S.A. oferuje usługi w zakresie opracowania i weryfikacji etykiet zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Nadrzędnym celem etykiety jest umożliwienie konsumentom dokonywania świadomych i bezpiecznych dla nich wyborów.


Jednocześnie organizujemy szkolenia skierowane do branży spożywczej dotyczące prawa żywnościowego i informacji związanych ze znakowaniem żywności.

Powyższe szkolenie prowadzimy dla wszystkich branż, m. in.: mięsnej, piekarniczo-cukierniczej, owocowo-warzywnej, mleczarskiej.


Przykładowe etykiety opracowane przez specjalistów JARS S.A.: